• CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

  CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

  Một khi Công ty đã phân khúc thị trường một cách cẩn thận, lựa chọn được những nhóm khách hàng mục tiêu và xác định được cách định vị mong muốn trên thị trường, thì nó sẵn sàng để phát triển và tung ra thị trường những sản phẩm. Trong đời sống của sản phẩm, công ty thường thay đổi chiến lược Marketing của mình. Sở dĩ như vậy...

   37 p mku 10/05/2012 191 1

 • Phong thủy trong kinh doanh hiện đại

  Phong thủy trong kinh doanh hiện đại

  Phong thủy là một hiện tượng văn hóa, là nghê thuật lựa chọn địa điểm và bố cục của người trung quốc cổ đại nhằm tìm ra và hướng dẫn đến sự hài hòa của cuộc sống con người với môi trường. Phong thủy là khoa học về môi trường sống. Phong thủy có từ đời nhà Chu, thời kì Tiên Tần, Thời kì Lưỡng Hán, .... Hiện nay phong thủy đang...

   49 p mku 10/05/2012 162 2

 • Chiến lược xây dựng và phát triển Thương Hiệu

  Chiến lược xây dựng và phát triển Thương Hiệu

  Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập các ngân hàng chuyên doanh, trong đó có Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

   29 p mku 10/05/2012 163 1

 • MỘT SỐ KỸ NĂNG QUẢN TRỊ

  MỘT SỐ KỸ NĂNG QUẢN TRỊ

  Lãnh đạo là quá trình gây cảm hứng cho người khác làm việc chăm chỉ và hiệu quả. Các hoạt động lãnh đạo cơ bản là: + Chỉ đạo: Cung cấp các chỉ dẫn và giám thị việc hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên ở mức độ cao nhất + Gợi ý: Hướng dẫn, giải thích các quyết định, vạch ra hướng tác nghiệp và giám sát nhân viên thực hiện. +...

   41 p mku 10/05/2012 194 3

 • ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN

  ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN

  Lao động có chuyên môn, kỹ thuật là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại trong quá trình cạnh tranh trên thị trường. Ðầu tư vào con người là đầu tư mang ý nghĩa chiến lược, trong nhiều trường hợp nó hơn hẳn so với việc đầu tư vào việc đổi mới công nghệ và thiết bị trong quá trình sản xuất kinh doanh.

   24 p mku 10/05/2012 161 1

 • DỰ BÁO BÁN HÀNG VÀ LẬP NGÂN SÁCH

  DỰ BÁO BÁN HÀNG VÀ LẬP NGÂN SÁCH

  Chương này nêu lên ba hoạt động quản trị bán hàng quan trọng là dự báo, xác định hạn ngạch và lập ngân sách. Dự báo, xác định hạn ngạch và lập ngân sách là một quá trình có quan hệ qua lại trong quản lý tiền bạc của quận. Một giám đốc bán hàng có thể lập dự báo về chất lượng và số lượng

   21 p mku 10/05/2012 159 2

 • NGƯỜI GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

  NGƯỜI GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

  Chương này thảo luận bốn chủ đề quan trọng. Trước hết là xem xét chi tiết những chức năng, hoạt động và trách nhiệm của giám đốc bán hàng khu vực. Kế tiếp xác định những tiêu chuẩn mà ban giám đốc đung để đánh giá các ứng viên là những nhân viên chào hàng hay các nhân viên khác để bổ nhệm vào chức vụ giám đốc bán hàng khu vực.

   23 p mku 10/05/2012 112 1

 • CHIẾN LƯỢC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG CÔNG TY

  CHIẾN LƯỢC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG CÔNG TY

  Mục đích của chương này là cung cấp những hiểu biết về hoạt động bán hàng cá nhân và quản trị bán hàng thích hợp trong chiến lược và tổ chức của Công ty. Đầu chương thảo luận sơ qua về chiến lược tổng thể và mối quan hệ của nó với chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing.

   21 p mku 10/05/2012 117 1

 • CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

  CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

  Một khi Công ty đã phân khúc thị trường một cách cẩn thận, lựa chọn được những nhóm khách hàng mục tiêu và xác định được cách định vị mong muốn trên thị trường, thì nó sẵn sàng để phát triển và tung ra thị trường những sản phẩm. Trong đời sống của sản phẩm, công ty thường thay đổi chiến lược Marketing của mình. Sở dĩ như vậy...

   37 p mku 10/05/2012 172 2

 • PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

  PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

  Để chuẩn bị một chiến lược Marketing có hiệu quả công ty phải nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh của mình cũng như những khách hàng hiện có và tiềm ẩn của mình. Điều đó đặc biệt cần thiết khi các thị trường tăng trưởng chậm, bởi vì chỉ có thể tăng được mức tiêu thụ bằng cách giành giật nó từ các đối thủ cạnh tranh.

   20 p mku 10/05/2012 138 1

 • Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động

  Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động

  Nghiên cứu động cơ thúc đẩy và hành vi là vấn đề hết sức cần thiết để hiểu bản chất con người nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. Nhận thức đựơc tầm quan trọng của yếu tố con người trong các tổ chức, chúng ta cần phải tìm hiểu về một lý thuyết có thể giúp các nhà quản trị nhân sự có thể hiểu được hành vi của con...

   22 p mku 10/05/2012 176 1

 • Certificate of Business Management

  Certificate of Business Management

  Bài viết dành cho những người chuẩn bị học MBA, gồm các phần: 1. Cách tạo ra khách hàng; 2. Cách trình bày ấn tượng; 3. Nghệ thuật đàm phán; 4. Cách làm khách hàng hài lòng.Quản trị kinh doanh là: Làm kinh tế tạo ra khách hàng; Phối hợp mọi hoạt động để tạo ra sự hài lòng cho khách hàng; Nhận sự tưởng thưởng với giá trị lớn hơn công sức. Tạo...

   90 p mku 10/05/2012 162 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số