• Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 3

  Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 3

  Tài liệu tham khảo môn Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương " Liên kết kinh tế quốc tế " dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế, quan hệ quốc tế,...

   24 p mku 20/03/2012 112 2

 • Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 2

  Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 2

  Tài liệu tham khảo môn Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương "Lý thuyết về thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế " dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế, quan hệ quốc tế,...

   33 p mku 20/03/2012 103 2

 • Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 1

  Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 1

  Tài liệu tham khảo môn Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương " Tổng quan về kinh doanh quốc tế" dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế, quan hệ quốc tế,...

   40 p mku 20/03/2012 93 2

 • Tâm lý học quản trị Kinh Doanh - Bài 1

  Tâm lý học quản trị Kinh Doanh - Bài 1

  Tâm lý học Quản trị kinh doanh là môn khoa học chuyên ngành ứng dụng tâm lý học vào hoạt động quản trị kinh doanh như một nghệ thuật tác động vào tính tích cực của người lao động, thúc đẩy họ làm việc vừa vì lợi ích của cá nhân vừa vì lợi ích của tập thể và lợi ích của toàn xã hội, tạo nên bầu không khí vui tươi đoàn kết trong doanh...

   24 p mku 20/03/2012 114 2

 • QUẢN TRỊ KINH DOANH VIỄN THÔNG CHƯƠNG 3-4

  QUẢN TRỊ KINH DOANH VIỄN THÔNG CHƯƠNG 3-4

  Mục đích, yêu cầu: Nắm được bản chất, vai trò của kế hoạch; các loại kê hoạch và hệ thống chỉ tiêu kế hoạch; các phương pháp lập kế hoạch. Trên cơ sở đó biết vận dụng vào lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh viễn thông.

   18 p mku 20/03/2012 81 2

 • CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

  CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

  Các mục tiêu quản trị kinh doanh, các quy luật kinh doanh và các nguyên tắc quản trị kinh doanh đã giúp cho chủ doanh nghiệp trả lời được câu hỏi “phải làm gì?”, một câu hỏi tiếp theo quan trọng hơn nhiều mà các doanh nghiệp cần phải giải đáp là “làm cái đó như thế nào?” Để trả lời được câu hỏi này, chủ doanh nghiệp cần có các phương...

   32 p mku 20/03/2012 194 7

 • Giáo trình kế toán tài chính

  Giáo trình kế toán tài chính

  Chức năng chủ yếu của doanh nghiệp thương mại là tổ chức lưu thông hàng hoá, đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng thông qua mua bán. Trong đó, mua hàng là giai đoạn đầu tiên của quá trình lưu chuyển hàng hoá, là quan hệ trao đổi giữa người mua và người bán về trị giá hàng hoá thông qua quan hệ thanh toán tiền hàng, là quá trình vốn...

   194 p mku 20/03/2012 88 1

 • Thuế tiêu thụ dặc biệt thuế sử dụng dất phi nông nghiệp

  Thuế tiêu thụ dặc biệt thuế sử dụng dất phi nông nghiệp

  Như chúng ta đã biết, thuế có vai trò hết sức quan trọng. Nó không chỉ chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng thu của Ngân sách Nhà nước mà còn là một công cụ điều tiết vĩ mô đảm bảo cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, ổn định đời sống xã hội

   25 p mku 20/03/2012 74 2

 • Quản lý nguồn vốn phi tiền gửi

  Quản lý nguồn vốn phi tiền gửi

  Các nguồn vốn phi tiền gửi ,Quản lý nguồn vốn phi tiền gửi ,Kế hoạch huy động vốn phi tiền gửi ngân hàng BIDV

   38 p mku 20/03/2012 230 2

 • Chủ đề 14: Cho vay tiêu dùng và bất động sản định giá cho vay tiêu dùng và bất động sản

  Chủ đề 14: Cho vay tiêu dùng và bất động sản định giá cho vay tiêu dùng và bất động sản

  Cho vay tiêu dùng: Các hình thức cho vay tiêu dùng, đặc điểm cho vay tiêu dùng, hệ thống tính điểm tín dụng tiêu dùng...

   41 p mku 20/03/2012 87 2

 • Chương 9- TỔ CHỨC TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG [Tiền tệ ngân hàng]

  Chương 9- TỔ CHỨC TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG [Tiền tệ ngân hàng]

  Tổ chức TC phi NH là các tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ, được thực hiện một số hoạt động NH như là nội dung kinh doanh thương xuyên, nhưng không được nhận tiền gửi không kỳ hạn và làm dịch vụ thanh toán.

   29 p mku 20/03/2012 114 2

 • Chương 8- CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

  Chương 8- CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

  Chính sách tiền tệ là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô trong đó NHTU sử dụng các công cụ của mình thực hiện điều tiết, kiểm toán lượng tiền cung ứng trong lưu thông (hoặc lãi suất) nhằm đạt được sự ổn định giá trị tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo công ăn việc làm

   65 p mku 20/03/2012 131 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số