• Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 9 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 9 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính - Trung cấp Tây Bắc, trong chương 9 sẽ trình bày cách cài Đặt Window XP. Hy vọng bài giảng này sẽ giúp các bạn biết cách cài đặt hệ điều hành window XP. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p mku 24/05/2017 0 0

 • Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 8 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 8 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính - Trung cấp Tây Bắc, trong chương 8 sẽ giới thiệu về Partition Magic và hướng dẫn sử dụng Partition Magic thông qua bước làm cụ thể. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p mku 24/05/2017 0 0

 • Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 10 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 10 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính - Trung cấp Tây Bắc, trong chương 10 sẽ trình bày Sao Lưu – Phục hồi dữ liệu và khắc phục sự cố, cụ thể là cách sử dụng Backup XP để sao lưu thư mục, sử dụng Backup Xp để phục hồi thư mục, sử dụng Ghost để sao lưu Partition, sử dụng Ghost phục hồi Partition,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các...

   20 p mku 24/05/2017 1 0

 • Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 7 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 7 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính - Trung cấp Tây Bắc, trong chương 7 sẽ trình bày cách lắp ráp máy tính như chọn thiết bị theo mục đích sử dụng, tính tương thích khi chọn thiết bị, khảo sát báo giá từ các công ty, chuẩn bị thiết bị cho một bộ máy tính. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p mku 24/05/2017 0 0

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 4: Các phương pháp vào ra dữ liệu (2016)

  Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 4: Các phương pháp vào ra dữ liệu (2016)

  Bài giảng "Cấu trúc máy tính - Chương 4: Các phương pháp vào - ra dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc phần cứng của các hệ thống vào – ra dữ liệu, các phương pháp vào ra dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p mku 24/05/2017 0 0

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 3: Bộ nhớ (2016)

  Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 3: Bộ nhớ (2016)

  Bài giảng "Cấu trúc máy tính - Chương 3: Bộ nhớ" cung cấp cho người học các kiến thức: Các đặc trưng của bộ nhớ, sự phân cấp của bộ nhớ, xây dựng bộ nhớ từ các chíp nhớ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p mku 24/05/2017 0 0

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 1: Bus và truyền thông tin trong máy tính (2016)

  Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 1: Bus và truyền thông tin trong máy tính (2016)

  Bài giảng "Cấu trúc máy tính - Chương 1: Kiến trúc cơ bản của máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những thành phần cơ bản của máy tính, kiến trúc một máy tính đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p mku 24/05/2017 0 0

 • Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 11 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính: Chương 11 - Trung cấp Tây Bắc

  Bài giảng Lắp ráp cài đặt máy tính - Trung cấp Tây Bắc, trong chương 11 sẽ trình bày cách cài đặt và sử dụng VMWARE với những mục tiêu và yêu cầu cụ thể. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p mku 24/05/2017 0 0

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 1: Bus và truyền thông tin trong máy tính (tt - 2016)

  Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 1: Bus và truyền thông tin trong máy tính (tt - 2016)

  Bài giảng "Cấu trúc máy tính - Chương 1: Bus và truyền thông tin trong máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức sơ lược về cấu trúc của máy vi tính, lịch sử phát triển của máy tính và bộ vi xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p mku 24/05/2017 1 0

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 5: Các thiết bị ngoại vi (2016)

  Bài giảng Cấu trúc máy tính - Chương 5: Các thiết bị ngoại vi (2016)

  Bài giảng "Cấu trúc máy tính - Chương 5: Các thiết bị ngoại vi" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thiết bị nhập, xuất dữ liệu; các thiết bị lưu trữ dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p mku 24/05/2017 0 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2.2 - ThS. Phạm Thanh Bình

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2.2 - ThS. Phạm Thanh Bình

  Bài giảng Kiến trúc máy tính do ThS. Phạm Thanh Bình biên soạn, trong chương 2.2 của bài giảng trình bày nội dung ngôn ngữ của máy tính cụ thể là giới thiệu về các lệnh Assembly cơ bản,.... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p mku 24/05/2017 0 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2.1 - ThS. Phạm Thanh Bình

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2.1 - ThS. Phạm Thanh Bình

  Bài giảng Kiến trúc máy tính do ThS. Phạm Thanh Bình biên soạn, trong chương 2.1 của bài giảng trình bày nội dung về ngôn ngữ của máy tính cụ thể là giới thiệu về các hệ đếm và cách chuyển đổi giữa các hệ đếm, cách tổ chức CPU và bộ nhớ trong,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p mku 24/05/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số