• Bài giảng Mạng máy tính: Bài 9 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 9 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 9 giúp người học hiểu về "VMWare". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Giới thiệu VMWare, cài đặt VMWare, cấu hình VMWare, tạo máy ảo, kết nối các máy ảo, xây dựng hệ thống mạng,...

   39 p mku 25/09/2018 5 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Bài 7 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 7 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài 7 trình bày về "Thiết kế và thi công". Nội dung cụ thể của chương này gồm có 2 phần chính như: Khảo sát và thiết kế cung cấp nội dung chính như: Yêu cầu, khảo sát hiện trạng, phân phối thiết bị, máy tính, mô hình Logic, chọn mô hình quản lý

   30 p mku 25/09/2018 5 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Bài 6 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 6 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 6 do Nguyễn Quốc Sử biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Cấu trúc của một IP Address, cấu trúc của IPv4,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p mku 25/09/2018 9 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Bài 8 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 8 - Nguyễn Quốc Sử

  Mục tiêu của bài học giúp các bạn hiểu biết truy xuất tài nguyên mạng, quản trị quyền truy xuất Shared, NTFS, triển khai Local, Network Print Device, quản trị quyền truy xuất Printer.

   36 p mku 25/09/2018 4 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Bài 3 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 3 - Nguyễn Quốc Sử

  Chương 3 giúp người học hiểu về "Các loại mô hình mạng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Topology, các loại Topology cơ bản, mạng hình vòng, kỹ thuật Token Ring, đặc điểm mạng Vòng, mạng hình Sao,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p mku 25/09/2018 6 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Bài 4 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 4 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 "Thiết bị mạng" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Môi trường truyền dẫn, các loại cáp, đường truyền vô tuyến, các thiết bị mạng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p mku 25/09/2018 6 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Bài 1 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 1 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử hình thành mạng, những lợi ích của mạng mang lại, các khái niệm chuyên ngành, các loại mạng thông dụng, mô hình xử lý mạng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p mku 25/09/2018 6 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Bài 2 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 2 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 trình bày về "Mô hình OSI và giao thức TCP/IP". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan, mô hình OSI, mục đích của phân tầng mạng, ý nghĩa của phân tầng mạng, đóng gói dữ liệu, quá trình truyền thông từ máy gởi đến máy nhận,...

   54 p mku 25/09/2018 6 0

 • Bài giảng Microsoft Visual Basic: Bài 2 - Trường Đại học Kinh tế

  Bài giảng Microsoft Visual Basic: Bài 2 - Trường Đại học Kinh tế

  Bài 2: Các đối tượng trong ADODB trong bài giảng Microsoft Visual Basic sẽ giúp cho người học nắm được những kiến thức nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Nội dung trong bài giảng trình bày: Đối tượng Connection, đối tượng RecordSet và đối tượng Command. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   16 p mku 25/09/2018 7 0

 • Bài giảng Microsoft Visual Basic: Bài 3 - Trường Đại học Kinh tế

  Bài giảng Microsoft Visual Basic: Bài 3 - Trường Đại học Kinh tế

  Bài 3: Sử dụng DataCombo, DataList và DataGrid bài giảng Microsoft Visual Basic hướng dẫn người học cách sử dụng DataGrid hiển thị dữ liệu; sử dụng DataCombo và DataList. Qua những nội dung trong bài giảng, người học sẽ làm quen các thao tác ứng dụng trên Microsoft Visual Basic. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p mku 25/09/2018 4 0

 • Bài giảng Microsoft Visual Basic: Bài 1 - Trường Đại học Kinh tế

  Bài giảng Microsoft Visual Basic: Bài 1 - Trường Đại học Kinh tế

  Bài 1: Tổng quan lập trình cơ sở dữ liệu trong bài giảng Microsoft Visual Basic cung cấp cho người học những kiến thức về: Nhu cầu lưu trữ dữ liệu của chương trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các kỹ thuật lập trình với cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, cuối phần bài giảng là ví dụ minh họa về giao diện quản lý sinh viên trong việc ứng dụng...

   14 p mku 25/09/2018 7 0

 • Bài giảng Kỹ thuật phần mềm: Chương 6 - Phạm Duy Trung

  Bài giảng Kỹ thuật phần mềm: Chương 6 - Phạm Duy Trung

  Bài giảng Kỹ thuật phần mềm: Chương 6 "Đa luồng" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: chương trình Thread, vòng đời của thread, đa luồng (Multithreading), xếp lịch chạy cho thread, Thread safe, Deadlock, cơ chế Lock, cơ chế synchronized và SwingWorker. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng.

   65 p mku 25/09/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số