• Học tiếng Anh qua truyện cười song ngữ Anh - Việt

  Học tiếng Anh qua truyện cười song ngữ Anh - Việt

  1. Money And Friends "Since he lost his money, half his friends don't know him any more" "And the other half ?" "They don't know yet that has lost it" 1.Tiền và bạn - Từ ngày hắn mất tiền, phân nửa bạn bè của hắn không còn

   49 p mku 25/04/2012 61 1

 • NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI "CÁC TIÊU CHUẨN CỦA CÁC TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN TRÊN THẾ GIỚI VỀ DỊCH VỤ ETHERNET VÀ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM"

  NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI "CÁC TIÊU CHUẨN CỦA CÁC TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN TRÊN THẾ GIỚI VỀ DỊCH VỤ ETHERNET VÀ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM"

  Ethernet được biết là một công nghệ phổ biến nhất trong mạng LAN với nhiều ưu điểm như đơn giản, mềm dẻo, phù hợp lưu lượng IP, và chi phí thấp. Theo thống kê trên Thế giới [nguồn từ nhóm EFM của IEEE], Ethernet là công nghệ được triển khai trên 90% trong mạng LAN, và trên 95% lưu lượng Internet cũng xuất phát từ Ethernet. Do vậy, cùng với xu thế...

   227 p mku 17/04/2012 81 2

 • LẬP TRÌNH SOCKET

  LẬP TRÌNH SOCKET

  Socket là một trong những kỹ thuật cơ bản nhất trong truyền thông trên mạng máy tính. Socket là một phương thức thực hiện truyền thông giữa các tiến trình được BSD đề xuất. Socket được sử dụng để một tiến trình “nói chuyện” với một tiến trình khác. Nhiều ứng dụng thông dụng hiện nay sử dụng kỹ thuật socket như: trình duyệt web, email...

   40 p mku 17/04/2012 68 3

 • HP IT Essentials I

  HP IT Essentials I

  Estimated Time: 10 Minutes Objective Upon completion of this lab, the student will have been introduced to the proper way of shutting down Windows and navigating the Windows interface, as well as using Windows Help features. Equipment The following equipment is required for this exercise: • Scenario In order to help a friend out with Windows, the student will need to become more familiar with the Windows Graphical User Interface (GUI)....

   229 p mku 17/04/2012 79 1

 • Hướng dẫn cài core fedora 4

  Hướng dẫn cài core fedora 4

  Fedora Core là một hệ điều hành đầy đủ dành cho máy để bàn hoặc máy Server với phần mềm có mã nguồn mởFedora Core là một hệ thống có tốc độ phát triển rất nhanh nó cho phép nhân viên kỹ thuật triển khai nhanh một hệ thống....

   73 p mku 17/04/2012 71 1

 • I O Bus Networks - Including Device Net

   I O Bus Networks - Including Device Net

  I/O bus networks allow PLCs to communicate with I/O devices in a manner similar to how local area networks let supervisory PLCs communicate with individual PLCs (see Figure1). This configuration decentralizes control in the PLC system, yielding larger and faster control systems. The topology, or physical architecture, of an I/O bus network follows the bus or extended bus (tree) configuration, which lets field devices (e.g., limit,...

   57 p mku 17/04/2012 58 2

 • For.Dummies.Ajax.For.Dummies.Feb.2006

  For.Dummies.Ajax.For.Dummies.Feb.2006

  This book gives you the whole Ajax story, from soup to nuts. It starts with a tour of how Ajax is used today, taking a look at some cutting-edge applica- tions (as well as some games). Then, because Ajax is based on using JavaScript in the browser, there’s a chapter on how to use JavaScript (if you already know JavaScript, feel free to skip that material). Then the book...

   382 p mku 17/04/2012 56 1

 • Giáo trình kiến trúc máy tính

  Giáo trình kiến trúc máy tính

  Giáo trình này nhằm trang bị cho người đọc các nội dung chủ yếu sau: ¾ Lịch sử phát triển của máy tính, các thế hệ máy tính và cách phân loại máy tính. Cách biến đổi cơ bản của hệ thống số, các bảng mã thông dụng được dùng để biểu diễn các ký tự. ¾ Giới thiệu các thành phần cơ bản của một hệ thống máy tính, khái niệm về kiến...

   95 p mku 17/04/2012 120 2

 • Microprocessor System Design

  Microprocessor System Design

  Problem: đụng độ bus (bus conflict). Hai RAM sẽ xuất dữ liệu cùng lúc khi VXL thực hiện lệnh đọc bộ nhớ. Solution: dùng A19 làm bộ phân xử bus (bus arbiter), trong trường hợp này có thể gọi là bộ giải mã địa chỉ (address decoder).Khi A19 = 0, bộ nhớ thấp hơn được cho phép, bộ nhớ cao bị cấm. Tương tự khi A19 = 1.

   56 p mku 17/04/2012 95 1

 • Programming by Example

  Programming by Example

  This is the fourth version of the book and this version now not only provides VHDL language coverage but design methodology information as well. This version will guide the reader through the process of creating a VHDL design, simulating the design, synthesizing the design, placing and routing the design, using VITAL simulation to verify the final result, and a new technique called At-Speed debugging that provides extremely fast design...

   476 p mku 17/04/2012 63 2

 • KIẾN TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ VI XỬ LÝ / MÁY TÍNH

  KIẾN TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ VI XỬ LÝ / MÁY TÍNH

  Máy tính số (Digital computer) là máy giải quyết các vấn đề bằng cách thực hiện các chỉ thị do con người cung cấp. Chuỗi các chỉ thị này gọi là chương trình (program). Các mạch điện tử trong một máy tính số sẽ thực hiện một số giới hạn các chỉ thị đơn giản cho trước. Tập hợp các chỉ thị này gọi là tập lệnh của máy tính. Tất cả các...

   130 p mku 17/04/2012 66 1

 • Vi điều khiển (Microcontroller)

  Vi điều khiển (Microcontroller)

  Bộ điều khiển (MCU - Micro Controller Unit) là một hệ thống vi xử lý cơ bản tích hợp trong cùng một chip, thông thường trong một MCU có một bộ vi xử lý (CPU), một dung lượng nhớ khoảng vài KB, và một số giao tiếp vào ra cơ bản thích hợp cho các ứng dụng điều khiển nhỏ.

   55 p mku 17/04/2012 94 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số