• Nghệ thuật Gothic đương đại

  Nghệ thuật Gothic đương đại

  Nói đến gothic, người ta nghĩ ngay đến một nền văn hoá Gothic, khởi nguồn từ Châu Âu vào khoảng hơn 800 năm trước. Phong cách Gothic này đã đạt đến đỉnh cao 300 năm trước khi nhường chỗ cho thời Phục Hưng. Thành tựu to lớn của Gothic phải kể đến đó là những công trình kiến trúc như Nhà thờ và các thánh đường Pháp, Ý.

   15 p mku 20/03/2012 69 1

 • Bài tập thiết kế kết cấu thép ( Trần Thị Thôn )

  Bài tập thiết kế kết cấu thép ( Trần Thị Thôn )

  Tài liệu tham khảo giáo trình bài giảng môn học kết cấu thép khoa kỹ thuật xây dựng dành cho sinh viên chuyên ngành xây dựng

   517 p mku 20/03/2012 252 7

 • KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP II (PHẦN KẾT CẤU NHÀ CỬA)

  KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP II (PHẦN KẾT CẤU NHÀ CỬA)

  Thiết kế công trình có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó chặt chẽ với nhau giữa kiến trúc và kết cấu. Hình dạng và không gian kiến trúc được thể hiện trên cơ sở hệ kết cấu công trình. Các không gian đơn giản thường được tạo nên bằng hệ dầm, cột, tường và sàn theo hệ lưới cột ô vuông hoặc chữ nhật. Các không gian phưc tạp thường được...

   76 p mku 20/03/2012 60 5

 • Hướng dẫn đồ án môn học Bê tông cốt thép 1 - Sàn sườn toàn khối có bản dầm ( Nguyễn Văn Hiệp )

  Hướng dẫn đồ án môn học Bê tông cốt thép 1 - Sàn sườn toàn khối có bản dầm ( Nguyễn Văn Hiệp )

  Tài liệu tham khảo giáo trình bài giảng môn học kết cấu thép khoa kỹ thuật xây dựng dành cho sinh viên chuyên ngành xây dựng

   108 p mku 20/03/2012 72 4

 • Bài giảng môn học đồ án bê tông cốt thép 2

  Bài giảng môn học đồ án bê tông cốt thép 2

  Tài liệu tham khảo Bài giảng môn học đồ án bê tông cốt thép 2 khoa kỹ thuật công trình dành cho sinh viên chuyên ngành xây dựng

   69 p mku 20/03/2012 82 6

 • Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng ( Nguyễn Đức Thiềm )

  Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng ( Nguyễn Đức Thiềm )

  Tài liệu tham khảo Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng ( Nguyễn Đức Thiềm, Nxb khoa học và kỹ thuật ) giáo trình dành cho sinh viên ngành kiến trúc, xây dựng

   292 p mku 20/03/2012 196 5

 • Giáo trình quản lý xây dựng part 8

  Giáo trình quản lý xây dựng part 8

  tài liệu “Giáo trình quản lý xây dựng” được biên soạn với mục đích nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức tổng hợp về quản lý xây dựng, quản lý đô thị, quản lý sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh các trường trung học chuyên nghiệp

   14 p mku 20/03/2012 94 2

 • Giáo trình quản lý xây dựng part 7

  Giáo trình quản lý xây dựng part 7

  tài liệu “Giáo trình quản lý xây dựng” được biên soạn với mục đích nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức tổng hợp về quản lý xây dựng, quản lý đô thị, quản lý sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh các trường trung học chuyên nghiệp

   14 p mku 20/03/2012 43 1

 • Giáo trình quản lý xây dựng part 6

  Giáo trình quản lý xây dựng part 6

  tài liệu “Giáo trình quản lý xây dựng” được biên soạn với mục đích nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức tổng hợp về quản lý xây dựng, quản lý đô thị, quản lý sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh các trường trung học chuyên nghiệp

   14 p mku 20/03/2012 65 2

 • Giáo trình quản lý xây dựng part 5

  Giáo trình quản lý xây dựng part 5

  tài liệu “Giáo trình quản lý xây dựng” được biên soạn với mục đích nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức tổng hợp về quản lý xây dựng, quản lý đô thị, quản lý sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh các trường trung học chuyên nghiệp

   14 p mku 20/03/2012 96 2

 • Giáo trình quản lý xây dựng part 4

  Giáo trình quản lý xây dựng part 4

  tài liệu “Giáo trình quản lý xây dựng” được biên soạn với mục đích nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức tổng hợp về quản lý xây dựng, quản lý đô thị, quản lý sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh các trường trung học chuyên nghiệp

   14 p mku 20/03/2012 54 2

 • Giáo trình quản lý xây dựng part 3

  Giáo trình quản lý xây dựng part 3

  tài liệu “Giáo trình quản lý xây dựng” được biên soạn với mục đích nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức tổng hợp về quản lý xây dựng, quản lý đô thị, quản lý sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh các trường trung học chuyên nghiệp

   14 p mku 20/03/2012 99 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số