• Giáo trình kiểm toán

  Giáo trình kiểm toán

  Tài liệu " Giáo trình kiểm toán" là tài liệu hữu ích cho sinh viên trong quá trình đổi mới nội dung chương trình đào tạo cán bộ tài chính kinh tế nói chung, cán bộ kiểm toán nói riêng. Tài liệu còn đặc biệt thiết thực đối với cán bộ quản lý kinh tế, đối với kiểm toán viên trong điều kiện hiện nay. tài liệu còn đáp ứng nhu cầu học tập và...

   393 p mku 14/05/2012 57 2

 • Tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán

  Tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán

  Kế toán tài chính : Xem xét rằng kế toán tài chính với mục đích là hướng tới một số lớn những đối tượng bên ngoài., không ai kiểm soát được việc lập báo cáo thực tế hoặc có cơ hội để biết được chi tiết. Khả năng hiểu và có sự tin cậy về những báo cáo phụ thuộc trực tiếp vào sự chuẩn hoá các nguyên tắc và tình hình thực...

   226 p mku 14/05/2012 33 1

 • THE ESSENTIAL HANDBOOK OF INTERNAL AUDITING

  THE ESSENTIAL HANDBOOK OF INTERNAL AUDITING

  The second edition of the Internal Auditing Handbook was published in December 2003 and reflected the significant changes in the field of internal auditing over the last few years. This detailed handbook comprised over 700 pages of text covering all aspects of the work of the ‘new look’ internal auditors who carry the weight of a heightened expectation from society on their shoulders. The Essential...

   301 p mku 14/05/2012 22 1

 • Credit Derivatives Pricing Models: Model, Pricing and Implementation

  Credit Derivatives Pricing Models: Model, Pricing and Implementation

  The credit derivatives market is booming and, for the first time, expanding into the banking sector which previously has had very little exposure to quantitative modeling. This phenomenon has forced a large number of professionals to confront this issue for the first time. Credit Derivatives Pricing Models provides an extremely comprehensive overview of the most current areas in credit risk modeling as applied to the pricing of credit...

   400 p mku 14/05/2012 64 9

 • Bài thuyết trình: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  Bài thuyết trình: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  Đảm bảo vốn vây đúng mục đích thỏa thuận nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vây và khả năng thu hồi nợ vây sau này Về phía ngân hàng trước khi cho vay cần tìm hiểu rõ mục đích vây vốn của khách hàng, đòng thời phải kiểm tra xem khách hàng có sử dụng vốn vay đúng như mục đích đã cam kết không , vì việc sử dụng vốn vây vay đúng...

   56 p mku 14/05/2012 41 0

 • Bài giảng chuyên đề: Ngân hàng thương mại

  Bài giảng chuyên đề: Ngân hàng thương mại

  + Phone banking- Mobile banking: khách hàng gọi điện đến một số được cho trước (ACB 9290999) hoặc nhắn tin qua mobile đến số 997 và các số chức năng để nghe thông tin cần tìm. + Home banking: khách hàng dùng máy tính cá nhân, dùng modem kết nối với ngân hàng vào website của ngân hàng và được hưởng các dịch vụ: chuyển khoản, thanh toán hoá đơn, chuyển...

   116 p mku 14/05/2012 69 0

 • Tín dụng và ngân hàng

  Tín dụng và ngân hàng

  Tín dụng là khái niệm thể hiện mối quan hệ giữa người cho vay và người vay. Trong quan hệ này,người cho vay có nhiệm vụ chuyển giao quyền sử dụng tiền hoặc hàng hóa cho vay cho người đi vay trong một thời gian nhất định.Người đi vay có nghĩa vụ trả số tiền hoặc giá trị hàng hóa đã vay khi đến hạn trả nợ có kèm hoặc không kèm theo một...

   24 p mku 14/05/2012 45 3

 • Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  Môn học NVNH giúp học viên tìm hiểu chuyên sâu các nghiệp vụ của ngân hàng: huy động vốn, dịch vụ của ngân hàng, tín dụng, bão lãnh, thanh toán...và các nghiệp vụ ngân hàng trên thị trường tài chính. Từ đó giúp học viên gắn hoạt động của doanh nghiệp với những dịch vụ của ngân hàng một cách thuận lợi và nhanh chóng

   116 p mku 14/05/2012 80 1

 • Tuyển tập thành ngữ tục ngữ ca dao Việt Anh thong dụng

  Tuyển tập thành ngữ tục ngữ ca dao Việt Anh thong dụng

  Những câu ca dao tục ngữ Việt Nam dịch qua tiếng Anh rất hay. Hiện nay, trong mảng nghiên cứu, biên soạn thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh mới chỉ có các sách Anh - Việt là tương đối phong phú, còn hầu như chưa có cuốn Việt - Anh nào là đầy đủ và có độ.. Tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý mang nội dung nhận xét quan hệ xã...

   304 p mku 14/05/2012 47 4

 • Ca dao Việt Nam

  Ca dao Việt Nam

  ca dao là phần phong phú nhất trong văn học dân gian của dân tộc ta. Đây cũng là phần có giá trị nhất về mặt trí tuệ, tình cảm và nghệ thuật. Theo cách hiểu thông thường nhất thì ca dao là lời của các bài hát dân ca đã được tước bỏ đi những tiếng đệm, tiếng láy..hoặc ngược lại là những câu...

   482 p mku 14/05/2012 46 3

 • Tổng quan về lập trình Wed( chương IV)

  Tổng quan về lập trình Wed( chương IV)

  Web Server: Là trung tâm của web, chuyên cung cấp các dịch vụ web. Giao thức sử dụng để khai thác dịch vụ web là http hoặc https, … Một số phần mềm web server chuyên dụng: Apache: mã nguồn mở Internet Information Services (IIS): Sản phẩm của Microsoft

   28 p mku 13/05/2012 28 0

 • Tổng quan về lập trình Wed( chương III)

  Tổng quan về lập trình Wed( chương III)

  Web Server: Là trung tâm của web, chuyên cung cấp các dịch vụ web. Giao thức sử dụng để khai thác dịch vụ web là http hoặc https, … Một số phần mềm web server chuyên dụng: Apache: mã nguồn mở Internet Information Services (IIS): Sản phẩm của Microsoft

   25 p mku 13/05/2012 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số