• Ebook Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phần 1 - PGS. TS Phạm Văn Đức

  Ebook Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phần 1 - PGS. TS Phạm Văn Đức

  Cuốn sách Phân tích thiết kế hướng đối tượng được biên soạn từ nội dung bài giảng của tác giả về chủ đề Phát triển phần mềm hướng đối tượng băng UML cho một số lớp sinh viên đại học. Phần 1 của cuốn sách gồm có 5 chương. Chương mở đầu trình bày khái quát về mô hình và mô hình hóa; các bước xây dưng hệ thống phần mềm và tầm...

   91 p mku 25/09/2018 7 0

 • Ebook Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phần 2 - PGS. TS Phạm Văn Đức

  Ebook Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Phần 2 - PGS. TS Phạm Văn Đức

  Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 trình bày kỹ thuật mô hình hóa, từ phân tích yêu cầu đến thiết kế hệ thống, kiến trúc hệ thống và cài đặt bằng ngôn ngữ lập trình. Đặc biệt, trong mỗi chương tài liệu đều có phần thực hành trên phần mềm Rational Rose để độc giả có thể áp dụng ngày công cụ mới, kỹ thuật mới vào giải...

   143 p mku 25/09/2018 5 0

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Nguyên lý thống kê - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Nguyên lý thống kê giới thiệu chung về thống kê học, các loại chỉ tiêu thống kê, thang đo trong thống kê và điều tra chọn mẫu. Bên cạnh đó, bài giảng còn trình bày về quá trình nghiên cứu thống kê, dữ liệu thống kê và các tham số của phân phối thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo.

   131 p mku 25/09/2018 5 0

 • Bài giảng Lý thuyết thống kê - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Lý thuyết thống kê - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Lý thuyết thống kê giới thiệu chung về thống kê học, điều tra thống kê, tổng hợp thống kê. Bên cạnh đó, bài giảng cung cấp thêm những kiến thức cho người học về nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội, điều tra chọn mẫu và kiểm định giả thiết thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng...

   118 p mku 25/09/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị chất lượng - ThS. Nguyễn Văn Hóa

  Bài giảng Quản trị chất lượng - ThS. Nguyễn Văn Hóa

  Bài giảng Quản trị chất lượng giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về môn học này: khái niệm chất lượng, đặc điểm và vai trò của chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, văn hóa chất lượng trong tổ chức. Bên cạnh đó, bài giảng còn cung cấp cho người học những nội dung quan trọng trong môn học này như các...

   37 p mku 25/09/2018 11 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - Tổng quan Quản trị chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - Tổng quan Quản trị chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 giúp người học hiểu về "Tổng quan Quản trị chiến lược". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Xác định mục tiêu, phân tích môi trường bên ngoài, phân tích tình hình bên trong, hình hành chiến lược, triển khai chiến lược, kiểm soát chiến lược

   12 p mku 25/09/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - Xây dựng và lực chọn chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - Xây dựng và lực chọn chiến lược

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thứ quy trình để xây dụng chiến lược, hiểu được và biết các sử dụng công cụ ma trận, biết cách lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p mku 25/09/2018 3 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - Môi trường nội bộ doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - Môi trường nội bộ doanh nghiệp

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về môi trường nội bộ của doanh nghiệp, hiểu mục tiêu của phân tích môi trường nội bộ, hiểu phương pháp phân tích môi trường nội bộ, nắm được các điểm mạnh của doanh nghiệp.

   8 p mku 25/09/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - Thực hiện chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - Thực hiện chiến lược

  Mục tiêu của chương 6 giúp bạn biết cách triển khai mục tiêu dài hạn thành các mục tiêu ngắn hạn, xây dựng các chính sách hỗ trợ mục tiêu, áp dụng mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp, xây dựng nhân sách tài chính.

   8 p mku 25/09/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - Phân tích môi trường ở bên ngoài

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - Phân tích môi trường ở bên ngoài

  Mục tiêu Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 giúp hiểu môi trường bên ngoài của doanh nghiệp, hiểu mục tiêu của phân tích môi trường bên ngoài, hiểu phương pháp phân tích môi trường bên ngoài.

   13 p mku 25/09/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - Chiến lược công ty

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - Chiến lược công ty

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung với mục tiêu giúp các bạn hiểu được ý nghĩa của chiến lược cấp công ty, biết các chiến lược cấp công ty thông dụng, biết cách áp dụng các chiến lược cấp công ty.

   14 p mku 25/09/2018 6 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Bài 5 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 5 - Nguyễn Quốc Sử

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Kỹ thuật bấm cáp, kỹ thuật bấm cáp thẳng, kỹ thuật bấm cáp chéo, triển khai bấm cable trong mạng LAN,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p mku 25/09/2018 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số