• Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 7 - TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 7 - TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

  Chương 7 - Tổ chức thông tin trong chu trình chuyển đổi. Chương này giúp người học có thể hiểu được: Mục tiêu và chức năng của chu trình chuyển đổi; tổ chức thông tin và mối quan hệ thông tin trong chu trình chuyển đổi; mô hình quan hệ cấu trúc dữ liệu trong chu trình chuyển đổi; các hoạt động kiểm soát đối với chu trình chuyển...

   34 p mku 29/05/2019 9 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 8 - TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 8 - TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

  Chương 8 - Tổ chức thông tin trong chu trình tài chính. Chương này trình bày: Chức năng của chu trình tài chính; tổ chức thông tin về hoạt động huy động vốn chủ sở hữu và nợ phải tra; tổ chức thông tin trong hoạt động đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản cố định; tổ chức thông tin trong hạch toán tổng hợp và lập báo cáo tài...

   40 p mku 29/05/2019 9 0

 • Chương 4: Kiểm tra và chăm sóc động vật trước khi giết mổ

  Chương 4: Kiểm tra và chăm sóc động vật trước khi giết mổ

  Nội dung bài giảng trình bày kịp thời phát hiện dịch bệnh; phân loại ĐV, xử lý đúng tránh lây lan; phát hiện vùng có dịch ngăn chặn kịp thời; nắm tình hình chăn nuôi ở địa phương, ngăn chặn “lạm sát”; chẩn đoán chính xác tạo thuận lợi việc ktra sau giết mổ. Chăm sóc tốt, hạn chế sụt cân, nâng cao CLSP. Mời các bạn tham khảo!

   15 p mku 29/05/2019 11 0

 • Chương 5: Quá trình giết mổ và kiểm tra sau giết mổ

  Chương 5: Quá trình giết mổ và kiểm tra sau giết mổ

  Nôi dung bài giảng trình bày quá trình giết mổ, kiểm tra sau giết mổ, yêu cầu trong công tác kiểm tra. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   81 p mku 29/05/2019 12 0

 • Chương 3: Yêu cầu VSTY của nơi giết mổ và chế biến sản phẩm động vật

  Chương 3: Yêu cầu VSTY của nơi giết mổ và chế biến sản phẩm động vật

  Nội dung bài giảng trình bày nguyên tắc chung, các hình thức của XNTS và hệ thống nước của nơi giết mổ và chế biến. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   36 p mku 29/05/2019 10 0

 • Chương 7: Thịt động vật nuôi

  Chương 7: Thịt động vật nuôi

  Nội dung bài giảng trình bày nhận thức chung về thịt, đặc trưng của thịt các loại, những biến đổi ở thịt gia súc sau khi giết mổ. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   91 p mku 29/05/2019 6 0

 • Điều khiển và giám sát động cơ servo trên LabVIEW sử dụng phần cứng arduino

  Điều khiển và giám sát động cơ servo trên LabVIEW sử dụng phần cứng arduino

  Bài viết trình bày cách thức để tích hợp phần mềm LabVIEW với phần cứng của hãng Arduino và thực hiện mô hình ứng dụng trên cơ sở đã tích hợp thành công.

   5 p mku 29/05/2019 11 0

 • Ứng dụng thuật toán tiến hóa đa mục tiêu trong thiết kế tối ưu kiến trúc mạng viễn thông

  Ứng dụng thuật toán tiến hóa đa mục tiêu trong thiết kế tối ưu kiến trúc mạng viễn thông

  Bài viết này đề xuất cách tiếp cận sử dụng thuật toán tiến hóa đa mục tiêu (MOEA) để giải quyết bài toán thiết kế tối ưu kiến trúc mạng viễn thông (TND) với nhiều ràng buộc phức tạp, các mục tiêu của bài toán gồm các yếu tố chi phí và độ tin cậy. Mỗi cá thể trong quần thể là biểu diễn của một mô hình mạng (topology) có yếu tố chi...

   8 p mku 29/05/2019 10 0

 • Lập chương trình bằng ngôn ngữ Pascal tính gần đúng tích phân xác định bằng công thức Simpson

  Lập chương trình bằng ngôn ngữ Pascal tính gần đúng tích phân xác định bằng công thức Simpson

  Phần lớn các tích phân xác định của một hàm số đều khó có thể tìm được giá trị đúng. Thay bằng việc tính giá trị đúng của một tích phân xác định, thì tin học có thể giúp ta tính được gần đúng tích phân xác định với một sai số (đủ nhỏ) nào đó. "Lập chương trình bằng ngôn ngữ Pascal tính gần đúng tích phân xác định bằng công thức...

   9 p mku 29/05/2019 10 0

 • Nghiên cứu tích hợp mạng nơron trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống SCADA trạm biến áp để chẩn đoán sự cố

  Nghiên cứu tích hợp mạng nơron trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống SCADA trạm biến áp để chẩn đoán sự cố

  Những sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp động lực (MBA) được dự báo bằng nhiều phương pháp khác nhau khi máy đang mang điện (online). Phương pháp phân tích khí hòa tan (DGA) là một trong số các phương pháp dự báo phổ biến. Dựa trên cơ sở của phương pháp DGA và kết hợp phân tích các thông số mạch điện trực tuyến cùng với mạng nơron nhân tạo...

   5 p mku 29/05/2019 10 0

 • Phát hiện các loài colletotrichum gây bệnh thán thư ớt bằng phản ứng chuỗi polymerase

  Phát hiện các loài colletotrichum gây bệnh thán thư ớt bằng phản ứng chuỗi polymerase

  Bệnh thán thư do nấm Colletotrichum spp. là một trong các bệnh nguy hiểm nhất trên ớt tại Việt Nam và thế giới. Định danh loài Colletotrichum gây bệnh thán thư ớt dựa trên các đặc điểm hình thái thường gây ra sự nhầm lẫn. Mục tiêu của nghiên cứu là thiết kế được các cặp mồi đặc hiệu phục vụ chẩn đoán nhanh, chính xác loài nấm Colletotrichum...

   14 p mku 29/05/2019 1 0

 • Phân lập và xác định serotyp của các chủng vi khuẩn Haemophilus parasuis phân lập từ lợn tại tỉnh Thanh Hóa, Hưng Yên và Hà Nam

  Phân lập và xác định serotyp của các chủng vi khuẩn Haemophilus parasuis phân lập từ lợn tại tỉnh Thanh Hóa, Hưng Yên và Hà Nam

  Mục tiêu của nghiên cứu là phân lập và xác định các tuýp huyết thanh (serotyp) của các chủng vi khuẩn Haemophilus parasuis phân lập từ lợn nghi mắc bệnh Glasser. Tổng số 205 mẫu bệnh phẩm gồm dịch ngoáy mũi, dịch ngoáy khí quản, dịch khớp, tim, phổi thu thập từ 41 lợn thuộc địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Nam đã được sử dụng trong nghiên cứu.

   11 p mku 29/05/2019 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số