• Giáo trình Lý thuyết thống kê - Phạm Đình Văn

  Giáo trình Lý thuyết thống kê - Phạm Đình Văn

  Lý thuyết thống kê là những vấn đề lý luận cơ sở nằm trong khối kiến thức chuyên ngành thuộc chương trình đào tạo cao đẳng kế toán. Những kiến thức của thống kê học mà Lý thuyết thống kê cung cấp rất cần thiết cho sinh viên khối kinh tế, cũng như đối với những người đang làm công tác quản lý.

   94 p mku 28/02/2018 17 0

 • Bài giảng môn Kiểm toán căn bản - NCS.ThS. Phan Thanh Hải

  Bài giảng môn Kiểm toán căn bản - NCS.ThS. Phan Thanh Hải

  Sau khi nghiên cứu chương này, người học có thể: Làm rõ các khái niệm liên quan đến các từ khóa sau: Kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, nổi kiểm, ngoại kiểm, hiệu quả, hiệu năng...; Hiểu được phương pháp và vai trò của kiểm tra kế toán trong xã hội ngày nay.

   233 p mku 28/02/2018 13 0

 • Ebook Tổng quan về phần mềm kế toán - MISA JSC

  Ebook Tổng quan về phần mềm kế toán - MISA JSC

  (BQ) Mời các bạn cùng tham khảo ebook "Tổng quan về phần mềm kế toán". Ebook nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả cho bạn đọc.

   197 p mku 28/02/2018 12 0

 • Ebook Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế - NXB Chính trị Quốc Gia

  Ebook Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế - NXB Chính trị Quốc Gia

  "Ebook Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế của NXB Chính trị Quốc Gia" gồm 34 chương có nội dung trình bày về tính minh bạch trong báo cáo tài chính, cũng như các chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.

   177 p mku 28/02/2018 20 0

 • Bài tập Kiểm toán căn bản - ThS. Phan Thanh Hải

  Bài tập Kiểm toán căn bản - ThS. Phan Thanh Hải

  Kiểm toán căn bản là môn học đầu tiên và cũng là môn học đóng vai trò nền tảng cơ bản giúp sinh viên nắm bắt được những kiến thức liên quan đến chuyên ngành kiểm toán. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình nghiên cứu và học tập, gắn liền kỹ năng học đi đôi với hành, giảng viên Phan Thanh Hải – Phó trưởng khoa Kế toán-...

   37 p mku 28/02/2018 13 0

 • English for Work: Everyday Business English - Ian Badger

  English for Work: Everyday Business English - Ian Badger

  English for Work: Everyday Business English is for students at intermediate level and can be used for self study or in class. The book developed spoken language skills by presenting and practising vocabulary and expressions that are useful in everyday working life.

   91 p mku 28/02/2018 9 0

 • Ebook Whaddaya Say - Nina Weinstein

  Ebook Whaddaya Say - Nina Weinstein

  Đã bao giờ bạn thắc mắc tại sao người ta lại nói là Wanna mà không phải là Want To, tại sao lời các bài hát thường là gotta, gonna. Đó được gọi là các dạng giản lược phát âm. Whaddaya Say là tập hợp kết quả nghiên cứu trong vòng 25 năm về phần giản lược này. Cuốn sách gập nhật các dạng giản lược thông dụng nhất cần biết để thực hành nói...

   127 p mku 28/02/2018 12 0

 • Ebook Basic English For Computing - Eric H. Glendinning

  Ebook Basic English For Computing - Eric H. Glendinning

  Eric H. Glendinning is Director of the Institute of Applied Linguistics at the University of Edinburgh in the UK. He has worked in teaching English in Tanzania, Norway, Nepal, and the United Kingdom and former Research Director of the Edinburgh Language Organization. John McEwan is the computer staff at the Institute of Applied Linguistics, University of Edinburgh. He is an experienced mathematics and physics teacher and teaching study skills,...

   130 p mku 28/02/2018 10 0

 • Ebook International Legal English

  Ebook International Legal English

  International Legal English is an upper - intermediate to advanced level coure for learner who need to be able to use English in the legal profession. The coure is intended for law students and practising lawyers alike. The book has been written to prepare candidates for the new International legal English Certifice examination developed by Cambridge ESOL and Translegal, but it can also be used effectively in legal English courses of all kinds.

   320 p mku 28/02/2018 11 0

 • Ebook Bộ tổng tham mưu Xô Viết những năm chiến tranh: Phần 2

  Ebook Bộ tổng tham mưu Xô Viết những năm chiến tranh: Phần 2

  Ebook "Bộ tổng tham mưu Xô Viết những năm chiến tranh" là một cuốn hồi ký trình bày về sứ mệnh giải phóng của Quân đội Liên xô ở châu Âu, nhắc đến sự đóng góp vô giá của các Lực lượng vũ trang Liên Xô vào công cuộc giải phóng các dân tộc châu Âu khỏi chủ nghĩa phát-xít.

   224 p mku 28/02/2018 11 0

 • Ebook Bộ tổng tham mưu Xô Viết những năm chiến tranh: Phần 1

  Ebook Bộ tổng tham mưu Xô Viết những năm chiến tranh: Phần 1

  Ebook "Bộ tổng tham mưu Xô Viết những năm chiến tranh" là một cuốn hồi ký trình bày về sứ mệnh giải phóng của Quân đội Liên xô ở châu Âu, nhắc đến sự đóng góp vô giá của các Lực lượng vũ trang Liên Xô vào công cuộc giải phóng các dân tộc châu Âu khỏi chủ nghĩa phát-xít.

   186 p mku 28/02/2018 17 0

 • Ebook Bí tàng đại lục - Nhâm độn đại toàn (Tập 2): Phần 1

  Ebook Bí tàng đại lục - Nhâm độn đại toàn (Tập 2): Phần 1

  Thực ra phép bói theo bài bản cũng đã có từ hàng vài nghìn năm nay trong cuộc sống của cư dân nông nghiệp phương Đông, nhưng cho đến ngày nay, việc đúng sai thế nào cũng chưa có thể giải mã được. Để có thêm tư liệu cho những người cần nghiên cứu về văn hóa truyền thống phương Đông, nhà xuất bản Thanh Hóa đã xuất bản bộ sách "Bí Tàng...

   175 p mku 09/01/2018 48 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số