• Ebook Lịch sử tôn giáo Nhật Bản: Phần 1

  Ebook Lịch sử tôn giáo Nhật Bản: Phần 1

  Phần 1 ebook "Lịch sử tôn giáo Nhật Bản" gồm các phần chính: Các vị thần và sự thâm nhập của Phật giáo (thời cổ đại), sự triển khai lý luận về Thần Phật (thời Trung thế). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   63 p mku 30/05/2018 5 1

 • Ebook Lịch sử tôn giáo Nhật Bản: Phần 2

  Ebook Lịch sử tôn giáo Nhật Bản: Phần 2

  Phần 2 ebook "Lịch sử tôn giáo Nhật Bản" gồm các phần chính: Thế tục và tôn giáo (thời Cận thế), cận đại hóa và tôn giáo (thời Cận đại). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   74 p mku 30/05/2018 5 1

 • Ebook Hành trình về phương Đông: Phần 1 - NXB Phương Đông

  Ebook Hành trình về phương Đông: Phần 1 - NXB Phương Đông

  Phần 1 ebook gồm các chương chính: Người đạo sĩ thành Benares, khoa học thực nghiệm và khoa học chiêm tinh bí truyền, trên đường thiên lý, thành phố thiêng liêng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   87 p mku 30/05/2018 6 1

 • Ebook Hành trình về phương Đông: Phần 2 - NXB Phương Đông

  Ebook Hành trình về phương Đông: Phần 2 - NXB Phương Đông

  Phần 2 ebook gồm các chương chính: Những sự kiện huyền bí, vị đạo sĩ có thể chữa mọi thứ bệnh, đời sống siêu nhân loại, cõi vô hình, hành trình về phương Đông. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   106 p mku 30/05/2018 5 1

 • Ebook Thiên đường du kí: Phần 1

  Ebook Thiên đường du kí: Phần 1

  Phần 2 ebook gồm 13 hồi. "Thiên đường du kí" được hoàn thành bởi Thánh Hiền Đường. Sách thánh sớm hoàn thành cho nhân gian dưới gầm trời hiểu thấu cái khổ của địa ngục, cái sướng của thiên đường mà đi vào ngả thiện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   381 p mku 30/05/2018 6 1

 • Ebook Thiên đường du kí: Phần 2

  Ebook Thiên đường du kí: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm 23 hồi. "Thiên đường du kí" được hoàn thành bởi Thánh Hiền Đường. Sách thánh sớm hoàn thành cho nhân gian dưới gầm trời hiểu thấu cái khổ của địa ngục, cái sướng của thiên đường mà đi vào ngả thiện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   349 p mku 30/05/2018 6 1

 • Ebook Chùa Yên Tử: Phần 1 - NXB Văn hóa Thông tin - Hà Nội

  Ebook Chùa Yên Tử: Phần 1 - NXB Văn hóa Thông tin - Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Đường về Cõi Phật, câu chuyện người xưa, hình voi hay cánh én, nhà Sư và kẻ cướp, bầu trời cảnh Bụt, những linh hồn oan khuất,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   72 p mku 30/05/2018 9 1

 • Ebook Chùa Yên Tử: Phần 2 - NXB Văn hóa Thông tin - Hà Nội

  Ebook Chùa Yên Tử: Phần 2 - NXB Văn hóa Thông tin - Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Viên ngọc mắt rồng, câu chuyện đụn gạo và sữa mẹ, đi về nơi cõi Phật, trên đỉnh non thiêng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   85 p mku 30/05/2018 8 1

 • Ebook Mấy vần thơ (Tập mới): Phần 1

  Ebook Mấy vần thơ (Tập mới): Phần 1

  "Mấy vần thơ (Tập mới)" là một trong những tác phẩm về thơ của Thế Lữ. Trong sự nghiệp sáng tác thơ của mình, Thế Lữ đã ra mắt khoảng hơn 50 bài thơ, chủ yếu được sáng tác trước năm 1945 và in trên hai tờ Phong hóa và Ngày nay, sau tập hợp vào hai tập thơ: Mấy vần thơ (1935) và Mấy vần thơ, tập mới (1941, gồm tập thơ cũ được bổ sung thêm...

   56 p mku 30/05/2018 10 1

 • Ebook Mấy vần thơ (Tập mới): Phần 2

  Ebook Mấy vần thơ (Tập mới): Phần 2

  Trong phần 2 của ebook Mấy vần thơ (Tập mới) sẽ bao gồm các bài thơ như: Nhan sắc, hoa thủy tiên, trả lời, giục hồn thơ, nàng thơ lạnh, ý thơ, mưa hoa, ngày xuân còn nhỏ, yêu, đêm mưa gió, lời tuyệt vọng, trụy lạc, chiều bâng khuâng, đàn nguyệt,... Mời các bạn cùng đón đọc.

   58 p mku 30/05/2018 11 1

 • Ebook Giai thoại Văn học Việt Nam

  Ebook Giai thoại Văn học Việt Nam

  Ebook Giai thoại Văn học Việt Nam là những giai thoại nói riêng về các nhà văn, nhà thơ, những nhân vật có tên tuổi trong xã hội hoặc đông đảo những người yêu thơ văn và sáng tác thơ văn nói chung. Như vậy giai thoại văn học là một loại văn chương vừa có tính chất bác học, vừa có tính chất truyền miệng mang trong cốt cách của nó nhiều nét dân...

   77 p mku 30/05/2018 6 1

 • Ebook Truyện Cụ Nguyễn Du (Tác giả truyện Thúy Kiều) - Phan Sĩ Bàng, Lê Trước

  Ebook Truyện Cụ Nguyễn Du (Tác giả truyện Thúy Kiều) - Phan Sĩ Bàng, Lê Trước

  Cuốn "Truyện Cụ Nguyễn Du (Tác giả truyện Thúy Kiều)" do Phó bảng Phan Sĩ Bàng và Giải nguyên Lê Trước biên tập. Truyện kể về thân thế, sự nghiệp của thi hào Nguyễn Du, nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam; những đóng góp của Truyện Kiều cho nền văn hoá Việt Nam và một số tác phẩm khác của Nguyễn Du. Mời tham khảo.

   37 p mku 30/05/2018 6 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số