• Ebook Sổ tay hướng dẫn truyền thông nguy cơ đối với an toàn thực phẩm: Phần 2

  Ebook Sổ tay hướng dẫn truyền thông nguy cơ đối với an toàn thực phẩm: Phần 2

  Sổ tay này chú trọng các nguyên tắc thực tiễn và thông lệ tốt nhất về truyền thông nguy cơ để hỗ trợ quản lý nguy cơ cho những sự cố an toàn thực phẩm (bao gồm cả sự cố về chất lượng) liên quan đến những mối nguy hại sinh học, hóa học hoặc vật lý. Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 của sổ tay giới thiệu người đọc nội dung hai chương...

   56 p mku 29/01/2019 2 0

 • Giáo trình Chế biến chả mực - MĐ05: Chế biến nhuyễn thể chân đầu đông lạnh

  Giáo trình Chế biến chả mực - MĐ05: Chế biến nhuyễn thể chân đầu đông lạnh

  Giáo trình “Chế biến chả mực” trình bày kiến thức và kỹ năng về chuẩn bị nguyên liệu, trang thiết bị và dụng cụ dùng trong chế biến chả mực; quy trình công nghệ và các bước tiến hành công việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật chế biến chả mực đông lạnh. Giáo trình cũng trình bày các chú ý về an toàn thực phẩm trong chế biến chả mực. Thời...

   69 p mku 29/01/2019 6 0

 • Giáo trình Sản xuất tương - MĐ04: Chế biến sản phẩm từ đậu nành

  Giáo trình Sản xuất tương - MĐ04: Chế biến sản phẩm từ đậu nành

  Giáo trình Sản xuất tương thuộc MĐ04 nghề "Chế biến sản phẩm từ đậu nành" bao gồm các nội dung khái quát về các công đoạn trong quy trình sản xuất sản phẩm tương; tiêu chuẩn kỹ thuật của một sản phẩm tương đạt yêu cầu và an toàn thực phẩm trong sản xuất tương.

   99 p mku 29/01/2019 4 0

 • Giáo trình Sản xuất nem chua - MĐ02: Chế biến các sản phẩm từ thịt gia súc

  Giáo trình Sản xuất nem chua - MĐ02: Chế biến các sản phẩm từ thịt gia súc

  Giáo trình Sản xuất nem chua - MĐ02: Chế biến các sản phẩm từ thịt gia súc giới thiệu về cách chuẩn bị nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu dùng để sản xuất nem chua; quy trình và các bước tiến hành để sản xuất nem; cách bảo quản và đánh giá chất lượng nem chua thành phẩm; an toàn thực phẩm trong sản xuất nem chua, nội dung được phân...

   110 p mku 29/01/2019 3 0

 • Giáo trình Sản xuất patê - MĐ03: Chế biến các sản phẩm từ thịt gia súc

  Giáo trình Sản xuất patê - MĐ03: Chế biến các sản phẩm từ thịt gia súc

  Giáo trình Sản xuất patê giới thiệu về cách chuẩn bị nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu dùng để sản xuất patê; quy trình và các bước tiến hành để sản xuất patê; cách bảo quản và đánh giá chất lượng patê thành phẩm; an toàn thực phẩm trong sản xuất patê, nội dung được phân bổ giảng dạy trong thời gian 90 giờ.

   101 p mku 29/01/2019 3 0

 • Giáo trình Sản xuất tàu hũ ky - MĐ05: Chế biến sản phẩm từ đậu nành

  Giáo trình Sản xuất tàu hũ ky - MĐ05: Chế biến sản phẩm từ đậu nành

  Giáo trình Sản xuất tàu hũ ky được biên soạn bao gồm các nội dung khái quát về các công đoạn trong quy trình sản xuất sản phẩm tàu hũ ky ở các dạng tươi và khô; tiêu chuẩn kỹ thuật của một sản phẩm tàu hũ ky đạt yêu cầu và an toàn thực phẩm trong sản xuất tàu hũ ky.

   89 p mku 29/01/2019 5 0

 • Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 6 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 6 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng "Vệ sinh an toàn thực phẩm - Chương 6: Ngộ độc thực phẩm và các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Ngộ độc thực phẩm, các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các biện pháp xử lý khi có ngộ độc thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p mku 29/01/2019 6 0

 • Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 5 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 5 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng "Vệ sinh an toàn thực phẩm - Chương 5: Sự ô nhiễm thực phẩm do tác nhân vật lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về sự ô nhiễm vật lý, các tác nhân vật lý nhiễm vào thực phẩm, những nguyên nhân gây ô nhiễm vật lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   4 p mku 29/01/2019 5 0

 • Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 1 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 1 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng "Vệ sinh an toàn thực phẩm - Chương 1: Một số khái niệm chung" cung cấp cho người học các khái niệm về vệ sinh an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p mku 29/01/2019 4 0

 • Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 4 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 4 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng "Vệ sinh an toàn thực phẩm - Chương 4: Ngộ độc thực phẩm do hóa chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Ngộ độc do nguyên liệu chứa chất độc, các kiểu phản ứng oxy hóa Lipid trong thực phẩm, sự hấp thu chì vào cơ thể,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p mku 29/01/2019 4 0

 • Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 2 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 2 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng "Vệ sinh an toàn thực phẩm - Chương 2: Các nguồn ô nhiễm từ môi trường trong xí nghiệp thực phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự ô nhiễm môi trường không khí, chất lượng nước thô, thành phần các chất gây nhiễm bẩn cho nước, nước thải làm ô nhiễm môi trường... Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p mku 29/01/2019 4 0

 • Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 3 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chương 3 - Trần Thị Mai Anh

  Bài giảng "Vệ sinh an toàn thực phẩm - Chương 3: Ngộ độc thực phẩm do tác nhân sinh học" cung cấp cho người học các kiến thức: Ngộ độc thực phẩm, các con đường lây nhiễm vsv vào thực phẩm, các vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm, các nấm mốc gây ngộ độc thực phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p mku 29/01/2019 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số