• Ebook Nhập môn công nghệ sinh học: Phần 2

  Ebook Nhập môn công nghệ sinh học: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1 cuốn sách Nhập môn công nghệ sinh học, phần 2 cuốn sách này tác giả giới thiệu các ứng dụng của công nghệ sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p mku 01/08/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 3 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 3 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 3 Kế toán mua bán hàng hóa trong nước thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: tổng quan, kế toán mua hàng hóa, kế toán tiêu thụ hàng hóa.

   10 p mku 01/08/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 1 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 1 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 1 Tổng quan về thương mại dịch vụ thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: Đặc điểm doanh nghiệp thương mại dịch vụ, tổ chức bộ máy kế toán và các mô hình tổ chức trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ, tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp...

   7 p mku 01/08/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 9 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 9 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 9 Báo cáo tài chính thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: một số vấn đề chung vê báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,...

   18 p mku 01/08/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 5 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 5 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 5 Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung về: kế toán hoạt động kinh doanh nhà hàng, kế toán hoạt động kinh doanh khách sạn, kế toán hoạt động kinh doanh du lịch.

   8 p mku 01/08/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 6 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 6 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 6 Kế toán doanh nghiệp xây dựng thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu trong chương học này giúp các bạn có thể hiểu được đặc điểm kế toán của doanh nghiệp xây dựng, kỹ năng hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây dựng, đánh giá được một cách hợp lý doanh thu HĐXD trong từng trường hợp, xác...

   9 p mku 01/08/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 4 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 4 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 4 Kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu sau khi học xong chương này các bạn có thể hiểu được các khái niệm, nguyên tắc kế toán liên quan đến các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, thực hiện được các công việc kế toán xuất nhập khẩu.

   58 p mku 01/08/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 2 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 2 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 2 Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu chương học này giúp sinh viên biết phân biệt tiền và các khoản tương đương tiền, biết vận dụng nguyên tắc và phương pháp hạch toán tiền và các khoản tương đương tiền.

   7 p mku 01/08/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 7 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 7 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 7 Kế toán tài sản cố định thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính về: khái niệm TSCĐ, phân biệt TSCĐ với các khoản đầu tư dài hạn, nguyên tắc, điều kiện và phương pháp ghi nhận TSCĐ, các vấn đề liên quan sau khi ghi nhận ban đầu của TSCĐ, hạch toán...

   12 p mku 01/08/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 8 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 8 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  Chương 8 Kế toán chi phí kinh doanh, chi phí thuế TNDN và xác định kết quá kinh doanh thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ, cùng nắm kiến thức chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung về: một số vấn đề chung, kế toán giá vốn hàng bán, kế toán chi phí tài chính, kế toán chi phí bán hàng, kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp, kế toán chi...

   8 p mku 01/08/2017 2 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử - Trần Minh Huy

  Bài giảng Thương mại điện tử - Trần Minh Huy

  Mời các bạn tham khảo những kiến thức về: những thông tin chung về Thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng cho phát triển Thương mại điện tử, các hình thức giao dịch trong Thương mại điện tử, xây dựng giải pháp Thương mại điện tử cho doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường trên mạng, kỹ năng giao tiếp trực tuyến, kỹ năng Marketing trực tuyến, các...

   121 p mku 01/08/2017 0 0

 • Bài giảng học phần Thương mại điện tử -ThS. Mai Thị Linh

  Bài giảng học phần Thương mại điện tử -ThS. Mai Thị Linh

  Bài giảng học phần Thương mại điện tử gồm 7 chủ đề: Chủ đề 1 -Tổng quan về thương mại điện tử, chủ đề 2 - Internet và web-Cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử, chủ đề 3 - An ninh trong thương mại điện tử, chủ đề 4 - Ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp–B2B và B2C, chủ đề 5 - Sàn giao dịch thương mại điện tử, chủ...

   120 p mku 01/08/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số