• Ebook 79 Câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook 79 Câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

  Nội dung cuốn sách được trình bày một cách có hệ thống dưới dạng các câu hỏi và gợi ý trả lời những vấn đề cơ bản, quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 cuốn sách.

   97 p mku 21/08/2020 31 1

 • Ebook 79 Câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2

  Ebook 79 Câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2

  Cuốn 79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên các Trường Đại học và Cao đẳng đang học tập nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tìm hiểu qua phần 2 cuốn sách.

   105 p mku 21/08/2020 24 1

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Đánh giá kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Đánh giá kế hoạch kinh doanh

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Đánh giá kế hoạch kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Các rủi ro trong lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá công tác lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá chất lượng bản kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p mku 21/08/2020 18 1

 • Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Kế hoạch tài chính

  Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Kế hoạch tài chính

  Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Kế hoạch tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình lập kế hoạch tài chính, nội dung kế hoạch tài chính, tỷ số tài chính cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p mku 21/08/2020 15 2

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 6: Kế hoạch tài chính

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 6: Kế hoạch tài chính

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 6: Kế hoạch tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích lập kế hoạch tài chính trong KHKD, nội dung của kế hoạch tài chính, quá trình lập kế hoạch tài chính, công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p mku 21/08/2020 22 1

 • Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 6: Kế hoạch nhân sự" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò kế hoạch nhân sự trong tổ chức, quá trình lập kế hoạch nhân sự, nội dung kế hoạch nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   4 p mku 21/08/2020 13 1

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch nhân sự

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch nhân sự

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch nhân sự" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích lập kế hoạch nhân sự, nội dung kế hoạch nhân sự, quá trình lập kế hoạch nhân sự, triển khai kế hoạch nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p mku 21/08/2020 24 1

 • Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch sản xuất và đầu tư

  Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch sản xuất và đầu tư

  Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch sản xuất và đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích các nguồn lực cần thiết, thiết lập mục tiêu sản xuất, lập kế hoạch sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p mku 21/08/2020 15 1

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 4: Kế hoạch sản xuất

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 4: Kế hoạch sản xuất

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 4: Kế hoạch sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung kế hoạch sản xuất, quy trình lập kế hoạch sản xuất, lập dự toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, ra quyết định trong lập kế hoạch sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p mku 21/08/2020 20 1

 • Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 4: Chiến lược và kế hoạch marketing

  Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 4: Chiến lược và kế hoạch marketing

  Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 4: Chiến lược và kế hoạch marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần trong kế hoạch marketing, thành phần marketing tích hợp, qui trình lập kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p mku 21/08/2020 14 1

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 3: Kế hoạch marketing

  Bài giảng Kế hoạch kinh doanh - Chương 3: Kế hoạch marketing

  Bài giảng "Kế hoạch kinh doanh - Chương 3: Kế hoạch marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích thị trường, khách hàng, phân tích cạnh tranh, lựa chọn chiến lược marketing, nguồn lực và triển khai kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p mku 21/08/2020 20 1

 • Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 3: Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh

  Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 3: Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh

  Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 3: Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích môi trường vĩ mô, phân tích môi trường vi mô, phân tích thị trường và khách hàng mục tiêu, phân tích đối thủ cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   4 p mku 21/08/2020 15 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số