• CÁC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH KINH TẾ

  CÁC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH KINH TẾ

  Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm tiết và có thanh điệu. Đặc điểm này của tiếng Việt gây cản trở rất lớn trong quá trình học tiếng Anh, một ngôn ngữ đa âm tiết với những đặc tính phức tạp về trọng âm, ngữ điệu. Trong tiếng Anh, những từ hai âm tiết trở lên luôn có một âm tiết được phát âm khác biệt hẳn so với những âm tiết còn...

   263 p mku 14/05/2012 161 3

 • Học Tiếng Anh Qua Những Câu Song Ngữ

  Học Tiếng Anh Qua Những Câu Song Ngữ

  Từ đây, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ cho rằng tiếng Anh đã mất dần vai trò là biểu tượng văn hóa độc quyền của những người nói tiếng Anh, thay vào đó, nó tập hợp những nét văn hóa khác nhau trên thế giới. Một số nhà nghiên cứu khác thì đưa ra nhận xét rằng theo thời gian tiếng Anh sẽ không đủ sức đáp ứng mọi yêu cầu về giao tiếp của...

   58 p mku 14/05/2012 124 5

 • NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN

  NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN

  Hầu hết tính từ trong tiếng Anh khi được dùng để tính chất cho danh từ đều đứng trước danh từ, ngược lại trong tiếng Việt tính từ đứng sau danh từ mà nó phẩm định Thông thường, những tính từ đứng trước danh từ cũng có thể đứng một mình, không có danh từ theo sau như nice, good, bad, long, short, hot, happy,...

   90 p mku 14/05/2012 114 4

 • Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nhất

  Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nhất

  Tài liệu ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản dùng để tham khảo ôn tập, củng cố kiến thức về các thì cơ bản trong tiếng anh.Ngữ pháp tiếng Anh là cấu trúc về ngữ pháp trong tiếng Anh chỉ sự đặt câu đúng trật tự, đúng quan hệ và hài hòa giữa các từ, yếu tố để tạo nên một câu văn hoàn chỉnh, quy phạm nhằm truyền đạt thông tin một cách...

   53 p mku 14/05/2012 198 9

 • NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

  NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

  sách NGỮ PHÁP TIẾNG ANH có nội dung nhằm giới thiệu những quy tắc cơ bản và thông dụng, kèm theo nhiều bài tập để giúp người đọc áp dụng được các quy tắc trong việc rèn luyện kỹ năng nghe, nói đọc, viết trong tiếng anh. Mặt khác để đảm bảo "tính chất Việt Nam và hiện đại"ban biên tập đã chú trọn gđến việc kinh nghiệm thực tế "dạy...

   587 p mku 14/05/2012 204 7

 • Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh

  Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh

  Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng trước động từ (verb). Chủ ngữ thường là một danh từ (noun) hoặc một ngữ danh từ (noun phrase - một nhóm từ kết thúc bằng một danh từ, trong trường hợp này ngữ danh từ không được bắt đầu bằng một giới từ). Chủ ngữ thường đứng ở đầu câu và quyết định việc chia động từ.

   109 p mku 14/05/2012 124 2

 • Văn phạm – ngữ pháp Tiếng Anh

  Văn phạm – ngữ pháp Tiếng Anh

  Ngữ pháp tiếng Anh là cấu trúc về ngữ pháp trong tiếng Anh chỉ sự đặt câu đúng trật tự, đúng quan hệ và hài hòa giữa các từ, yếu tố để tạo nên một câu văn hoàn chỉnh, quy phạm nhằm truyền đạt thông tin một cách chính xác, bài bản và khoa học nhất. Ngữ pháp tiếng Anh có thể khái quát thành hai nội dung, đó là các yếu tố, thành tố trong...

   139 p mku 14/05/2012 123 2

 • English Access To Hindi Information

  English Access To Hindi Information

  We present C*ST*RD, a cross-language information delivery system that supports cross-language information retrieval, information space visualization and navigation, machine translation, and text summarization of single documents and clusters of documents. C*ST*RD was assembled and trained within one month, in the context of DARPA's Surprise Language Exercise, that selected as source a heretofore unstudied language, Hindi. Given the brief time,...

   24 p mku 14/05/2012 128 1

 • ENGLISH LANGUAGE LEARNERS ESL AND ELD PROGRAMS AND SERVICES

  ENGLISH LANGUAGE LEARNERS ESL AND ELD PROGRAMS AND SERVICES

  The diversity that exists in Ontario’s classrooms has helped to shape the policy outlined in this document, which is intended to promote good outcomes for English language learners. These students need to learn the language of instruction in English language schools at the same time as they are working towards meeting the curriculum expectations. Implementation of this policy will promote academic achievement among English language learners...

   34 p mku 14/05/2012 116 1

 • English as a Second Language Learners: A Guide for Classroom Teachers

  English as a Second Language Learners: A Guide for Classroom Teachers

  Students for whom English is a second or additional language (or dialect) are a growing segment of British ColumbiaÕs K-12 school population. Over the past ten years, the number of students identified as needing ESL services in BC has more than tripled. Lower Mainland school districts have been especially affected, and educators in those districts have had to develop skills and processes to address the growing need. With continuing growth in...

   36 p mku 14/05/2012 110 1

 • English Next

  English Next

  Whether any farmers, foresters, doctors, or nutritionists were specifically informed of these studies is not known. Apparently no one at USDA’s Beltsville headquarters became very excited over the value of the rock dust for soil building and nutritional uplift, as another more recent article on cement dust in Science (Maugh, 1978) indicates.

   132 p mku 14/05/2012 155 3

 • Word-formation in English

  Word-formation in English

  In the introduction to the re-published edition of Hensel’s Bread From Stones (from Health Research, 1977), Dr. Raymond Bernard explains that Hensel and his writings were heavily scorned and attacked by the chemical interests of the day, who supported Justus von Liebig’s doctrine of adding factory-acidulated nitrogen, phosphorous, and potassium in concentrated form to the soil (Liebig, 1852).

   264 p mku 14/05/2012 127 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số